Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych

Postępowanie nr 21/WOW/2022

Termin składania ofert: do 20.06.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.06.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/63511/details