Termin składania ofert: do 22.06.2022 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 22.06.2022 r. o godz. 11:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/63826/details