Postępowanie nr 29/WOW/2022

Termin składania ofert: do 06.07.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.07.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/64884/details