Termin składania ofert : do 06.07.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 06.07.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez linkhttps://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/64986/details