Termin składania ofert : do 05.08.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 05.08.2022 r. o godz. 10:15

Link do postępowania :  https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/67224/details