Nazwa Stanowisko Telefon
Ludwik Rakowski Burmistrz Dzielnicy 22 44 35 002
Artur Buczyński Zastępca Burmistrza 22 44 35 003
Bartosz Wiśniakowski Zastępca Burmistrza 22 44 35 003