b_450_0_16777215_00_images_plakaty_konsultacje_przestrzen_A3_v2---wilanow.png

Warszawa dynamicznie się rozwija. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to dokument, który może nadać ramy temu rozwojowi. Rozpoczął się etap zbierania wniosków do Studium. To najlepszy moment, by podzielić się wiedzą o Warszawie i potrzebami związanymi z jej rozwojem. Opinie zebrane w czasie konsultacji będą głosem doradczym podczas tworzenia wariantowych koncepcji studium. Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w Wilanowie w dniu 27 listopada w godz. 16.00-20.00, sala widowiskowa na parterze. 

Dlaczego nowe Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju miasta na dziesięciolecia. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczęły się prace nad nowym Studium dla Warszawy.

Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:

miasto nie będzie się rozlewało
koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze
miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi)
mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać
zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

Nowe studium powstanie za około dwa i pół roku. To czas niezbędny na m.in. zrobienie wymaganych analiz, sporządzenie wariantowych koncepcji, uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, a potem projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych. Studium dopiero zaczyna powstawać. Możesz wziąć udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy! Konsultacje trwają do 9 stycznia 2019.
Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Wypełnij ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbieramy informacje o przestrzeni Warszawy z Twojej perspektywy (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut)

Możesz też złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”. We wniosku należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z elektronicznej skrzynki podawczej da się skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odwiedź jeden z zaplanowanych na terenie wszystkich dzielnic Warszawy punktów konsultacyjnych

 Wilanów: 27 listopada, godz. 16.00-20.00
Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, sala widowiskowa na parterze

Punkty konsultacyjne dotyczące całego miasta: w sobotę 10 listopada w godzinach 10-14 i w środę 14 listopada w godzinach 16-20 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). Przyjdź na jedno z dwóch spotkań połączonych ze wspólnym planowaniem przestrzeni w sobotę 24 listopada lub 1 grudnia w godzinach 10:30-14:30 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). Organizator zapewnia obiad.

Szczegóły: http://konsultacje.um.warszawa.pl/studium