b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_20200124s_1.jpg

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie użytkowników naszej dzielnicy na usługi mobilne oraz potrzebę poprawy zasięgu telefonii komórkowych oraz polepszenia szybkości transmisji danych, Urząd Dzielnicy Wilanów wydał zgodę na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Miasteczka Wilanów.

U zbiegu ulic Klimczaka i Sarmackiej oraz ulic Oś Królewska i Sarmackiej zostały postawione dwie stacje, na których zlokalizowane będą urządzenia z bezprzewodową technologią. Zamontowane systemy mają wydatnie wpłynąć na szybkość pobierania danych oraz wzmocnić zasięg sieci komórkowych w tych miejscach, w których jest on najsłabszy.

Co istotne jest to bezpieczne rozwiązanie radiowe, spełniające wszelkie obowiązujące normy z zakresu środowiskowego. Zlokalizowanie instalacji nadawczo-odbiorczych tego typu w otoczeniu zabudowy mieszkalnej powoduje, że telefony użytkowników znajdujących się w zasięgu mogą nadawać ze znacznie mniejszą mocą, niż w sytuacji konieczności nadawania do odległej o setki metrów klasycznej stacji bazowej.