Uwaga Mieszkańcy.

dziś w Warszawie notuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. O ile warunki meteorologiczne nie ulegną zmianie, dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 szczególnie wzdłuż ruchliwych ulic może przekroczyć warszawski poziom ostrzegania (80 mg/m3). Zrezygnujcie ze spacerów. Ograniczcie wietrzenie pomieszczeń oraz korzystanie z transportu. Chrońcie dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Informujcie Straż Miejską o podejrzeniu spalania odpadów. Apelujemy o zaprzestanie palenia w kominkach.