Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. o godzinie 17:00. w trybie posiedzenia zdalnego.  

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji zaplanowane na dzień 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 17:00 zostało odwołane. 

W załączeniu zamieszczamy porządek obrad, komunikat o sposobie przeprowadzenia posiedzenia oraz komunikat o przeniesieniu posiedzenia.