b_450_0_16777215_0_0_images_stories_z_gory_1.jpg17 lipca Urząd Dzielnicy Wilanów ogłosił przetarg ograniczony na budowę 10-oddziałowego przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie wraz z infrastrukturą i placami zabaw.

Przedszkole będzie pierwszym budynkiem  kompleksu oświatowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Dokumentację projektowo -  kosztorysową wykonała Pracownia Architektoniczna BNS z Warszawy.
Zakończenie budowy powinno nastąpić w 2014 roku. Trwają również  prace projektowe budynku szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym, czyli następnego etapu budowy kompleksu oświatowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej .

23 lutego 2012 r., podczas XXXII sesji, Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydent m.st. Warszawy, podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033, które umożliwią budowę przedszkola i szkoły podstawowej na terenie Wilanowa Zachodniego.
W roku 2012 na budowę przedszkola dla 250 dzieci przeznaczono 994 000 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012 - 2033 przewidziana jest również budowa szkoły podstawowej dla 504 uczniów przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na rok 2014.