Informacja

Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów

dla właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów informuje o możliwości dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości oraz obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych zawierających wyroby azbestowe mają następujące obowiązki:

  1. corocznego składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (do 31 stycznia) – do Prezydenta m.st. Warszawy,
  2. składania informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (niezwłocznie po przekazania odpadów azbestowych na składowisko) – do Prezydenta m.st. Warszawy,
  3. przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wyrobów zawierających azbest, sporządzenia dokumentu pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (z częstotliwością wynikającą z uprzednio przeprowadzonej oceny – „stopień pilności”).

Informację dot. wykorzystywania wyrobów azbestowych i zakończenia wykorzystywania tych wyrobów należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2.

Wyjaśnienia dot. obowiązków właścicieli posiadających materiały zawierające azbest i sposobów wypełniania druków (oceny i informacji) można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów, tel. 22 443-50-18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat przedsiębiorców posiadających ważne decyzje administracyjne zezwalające na usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest można uzyskać na stronie internetowej http://www.bazaazbestowa.gov.pl/

W sprawach dotyczących dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych i odpadów azbestowych należy zwrócić się do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych) pod nr tel. 22 443-25-76, 22 443-25-74, 22 443-25-73

Wzory formularzy oceny oraz informacji o użytkowaniu/ zakończeniu użytkowania wyrobów zawierających azbest znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy w zakładce „załatw sprawę w urzędzie, w dziale ochrona środowiska”:

Przyjmowanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami