Wydział Ochrony Środowiska pragnie poinformować, iż w wyniku starań Urzędu Dzielnicy Wilanów, 41 kasztanowców białych rosnących w Wilanowie przy ulicach: Goplańskiej, Janczarów, Rotmistrzowskiej, Sielanki, Trójpolowej, Urodzajnej, Gąsek, Waflowej, Wiertniczej, Niedzielnej, Łuczniczej, Rumianej, Bruzdowej, Obornickiej oraz przy placu zabaw przy ul. Lentza, objęto, realizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, programem ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Na pniach drzew zostaną umieszczone opaski lepowe, których zadaniem będzie zwabienie samców szkodnika, co uniemożliwi dalsze rozmnażania się tych owadów.

Ponadto, na podstawie opinii Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącej stanu zdrowotnego pomników przyrody rosnących przy ul. Przyczółkowej i ul. Rosy, Biuro Ochrony Środowiska, w ramach umowy obejmującej opieką pomniki przyrody z terenu całej Warszawy, wykonało interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne tych drzew.