URZĄD DZIELNICY WILANÓW
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa

Rezerwacja wizyt w Wydziale Obsługi Mieszkańców
na kolejne dni robocze


Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól
i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Konieczne jest zachowanie wygenerowanego przez system podczas rezerwacji
Numeru Identyfikacyjnego - jego znajomość jest warunkiem odebrania biletu w urzędzie.

Ewidencja Ludności
         - wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
         - zameldowania na pobyt stały i czasowy,
         - dowody osobiste,
         - nr PESEL dla dziecka,
         - zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
         - wpisanie do rejestru wyborców,
         - dopisanie do spisu wyborców

Sprawy komunikacyjne
         - prawa jazdy (nowe, wymiana, utracone)

Kasa

Geodezja, Nieruchomości

CEIDG

Infrastruktura, Drogownictwo, Ochrona Środowiska, Miejski Rzecznik Konsumentów

Architektura, Zasoby lokalowe, Stołeczny Konserwator Zabytków


Bezpośrednio przed umówioną wizytą należy pobrać bilet w automacie kolejkowym wybierając kategorię UMÓWIONA WIZYTA  i wpisując przy pomocy klawiatury numerycznej podany podczas rezerwacji Numer Identyfikacyjny wizyty.

Istnieje także możliwość pobrania biletu wraz z formularzami w Informacji WOM.
Nie pobranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.