W załączniku znajduje się treść informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  budowy magistrali wodociągowej w ul. Vogla na wniosek MPWiK.