Zawiadomienie o postanowieniu Zarządu Dzielnicy Wilanów dotyczącym postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanałów ściekowych w ul. Gratyny i w drogach dojazdowych do ul. Gratyny.