Zawiadomienie o wydaniu decyzji 72/2015 i decyzja, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na realizacji kanałów ściekowych w ul. Gratyny i w drogach dojazdowych do ul. Gratyny wraz z odcinkami do granic nieruchomości.