Pisma w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego w ul. Wiertniczej do nieruchomości prywatnych pomiędzy ulicami Goplańską a Obornicką - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, pismo do RDOŚ, pismo do PPIS.