Prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem o postanowieniu nr 10/2015 z dn. 19.10.2015 wyjaśniającym Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2015  nr 117/2008, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody realizacji ul. Nowokabackiej.