Postanowienie  14/2015 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiadomienie o postanowieniu 14/2015 i o zakończeniu postępowania dowodowego.