Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przyczółkowej na odcinku od włączenia w istniejącą magistralę w rejonie ul. Vogla do działki 22/6 z obrębu 1-06-39 oraz pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.