Informujemy o:

1. zawiadomieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Postanowienie nr 2/2016
2. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.