Pismo do RDOŚ dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – przekazanie ponowne CD z raportem o oddziaływaniu na środowisko.