Zawiadomienie i informacja dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach Przyczółkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9 w ul. Ledóchowskiej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.