Zawiadomienie Stron o wydaniu decyzji nr 38/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej wraz z Decyzją nr 38/2018.