Zawiadomienie Stron o wniesieniu odwołań od decyzji Zarządu Dzielnicy Wilanów nr 38/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej