Zawiadomienie Stron o decyzji i postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołań od decyzji Zarządu Dzielnicy Wilanów nr 38/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej.