W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Sytej, ul. Z. Vogla i ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.