1. Przekazanie uzupełnienia do PPIS i RDOŚ z prośbą o zajęcie stanowiska.

Więcej informacji