W 2015 r. Miasto Stołeczne Warszawa przekaże na dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Stołeczną Policji łącznie kwotę 11 594 085 zł.
Ww. środki zostaną wydatkowane na m.in. utrzymanie policjantów w służbie przygotowawczej, opłacenie służb ponadnormatywnych, nagrody dla wyróżniających się policjantów, czy utrzymanie koni służbowych.

Zakupiono wspomniane 64 radiowozy (wspólnie z Komendą Główną Policji), ale także wyposażenie dla Laboratorium Kryminalistycznego czy antyterrorystów.

- To bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, które zwracają się pod postacią poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. – podkreśliła Prezydent Warszawy. - Wskazują na to statystyki policyjne oraz wyniki Barometru Warszawskiego, w których 87 % mieszkańców uważa Warszawę za miasto bezpieczne, a 68 % uważa, że stan bezpieczeństwa systematycznie się poprawia.

- Przede wszystkim jest to zasługa policji. Dzięki Waszej wytężonej pracy Warszawa jest miastem, w którym spada przestępczość i wzrasta wykrywalność. Warszawa jest jednym z bezpieczniejszych miast w Polsce i o wiele bezpieczniejszym niż inne stolice europejskie. - dodała.