Najmłodsi Wilanowianie – dzieci z nowo otwartego Przedszkola Nr 424 mieszczącego się przy ulicy Hlonda 20 J w Warszawie, uczestniczyły w pogadance poświęconej bezpieczeństwu. Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów.

W dniu 10 października br. dwie grupy pięcio i sześciolatków ( około 40 
dzieci ) wysłuchało zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach z jakimi mogą się spotkać na co dzień. 

Było to kolejne z cyklu spotkań prowadzonych przy udziale funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Prelekcja prowadzona w formie zabawy wraz z elementami rywalizacji pozwoliła dzieciom zgłębić zasady prawidłowych bezpiecznych zachowań oraz ugruntować posiadaną już wiedzę. 

Na koniec – jako nagrodę każdy uczestnik spotkania otrzymał kolorowankę „Bezpieczne Dzieci” ufundowaną przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

b_450_0_16777215_0_0_images_p424_1.JPG

b_450_0_16777215_0_0_images_p424_2.JPG

b_450_0_16777215_0_0_images_p424_3.JPG

b_450_0_16777215_0_0_images_p424_4.JPG