b_450_0_16777215_0_0_images_banners_hulajnogi_-_wstep.jpgHulajnogi elektryczne już na stałe włączyły się do ruchu drogowego w Warszawie.

Elektryczne hulajnogi na stałe wpisały się w warszawski krajobraz. Ta forma przemieszczania się w przestrzeni miasta nie pozostaje jednak bez wpływu na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Wciąż obserwujemy przypadki niebezpiecznego zajmowania przestrzeni publicznej i pozostawiania hulajnóg w sposób utrudniający korzystanie z drogi – m.in. na skraju jezdni, ścieżkach rowerowych, miejscach parkingowych, w rejonie przejść dla pieszych czy w poprzek chodnika.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystanie z hulajnogi elektrycznej znajdują się na stronie: https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/-/hulajnogi-jedz-ostroznie-