Zawiadomienie w sprawie budowy ul. Oś Królewska

2010.11.30
Wydział Ochrony Środowiska informuje o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 79/2010 z 22.11.2010 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy ulicy Oś Królewska w rejonie Al. Rzeczpospolitej.
Tekst zawiadomienia znajduje się w załączniku.
zawiadomienie