Czytaj więcej: Elektroodpady 2013 - raport

Warszawiacy w 2013 roku oddali ponad 1066,9 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - wynika z raportu ElektroEko dla Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Najwięcej (pod względem wagi) było wielkogabarytowego sprzętu AGD, sprzętu audiowizualnego RTV oraz urządzeń typu IT. Ponad połowę stanowiły bezpośrednie odbiory z mieszkań i domów (ponad 547 ton). Natomiast 512 ton „elektrośmieci” zebrały Punkty ElektroEko działające przed urzędami dzielnic w każdą sobotę. Resztę stanowiły zbiórki ze szkół w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.  

W trakcie trwania akcji, której celem jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców Warszawy i  upowszechnianie wśród nich nawyku oddawania „elektrośmieci” do wyznaczonych punktów zbierania, w 2013 r. przeprowadzono dwie kampanie informacyjne dotyczące bezpłatnego odbioru dużych „elektrośmieci” bezpośrednio od mieszkańców. Obok informacji w prasie na terenie Warszawy rozdano m.in:
- 100 tys. ulotek dotyczących punktów zbierania „elektrośmieci”;
- 60 tys. ulotek dotyczących odbioru dużych „elektrośmieci”;
oraz 650 tys. insertów do skrzynek pocztowych.

W każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 w oznakowanych punktach ElektroEko prowadzona jest zbiórka elektrośmieci.

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie:

http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/punkty-zbiorki-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego

Duże elektrośmieci (np. pralki, lodówki, telewizory powyżej 24 cali), zostaną odebrane bezpłatnie bezpośrednio z mieszkań od mieszkańców. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 2222 333 00.

Czytaj więcej: ”Nie! Dla wypalania traw na...

Szanowni Państwo, informujemy, że w sobotę, 30 marca 2013 r. nie będzie zbiórki elektrośmieci na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W dniach 4-5 marca br. w Centrum Kultury Wilanów przy Przyczółkowej 27A w Warszawie odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM. Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskały zaświadczenie ważne przez 5 lat, uprawniające je do nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka oraz będą mogły wykonywać zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie.

Ponadto ZAŚWIADCZENIE niezbędne jest m.in. do:

  •     ubiegania się o dopłaty obszarowe,
  •     okazania podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w przypadku braku zaświadczenia wypisywane są mandaty).

Szkolenie zorganizowane zostało w oparciu o ustawę o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849 z późn. zm.).

Opracowanie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”