W związku z informacją o wystąpieniu ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski Wojewoda Mazowiecki Wojewoda Mazowiecki wydał apel o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby.

To od posiadaczy drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad drobiu zostanie ograniczone. Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przypominamy hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego:

 1. pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie wypuszczania ptaków na wybieg;
 2. zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;
 3. karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich;
 4. stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;
 5. używanie odpowiednich środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków.

Powiatowi Lekarze Weterynarii zostali zobowiązani do przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących drób, celem weryfikacji spełniania wymagań określonych we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z obowiązującym prawem, posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii (PIW w Warszawie, kontakt tel.: 22 840 43 33) albo lekarza weterynarii prywatnej praktyki o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: 

 1. zwiększona śmiertelność;
 2. znaczący spadek pobierania paszy lub wody;
 3. objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 4. duszność;
 5. sinica i wybroczyny;
 6. biegunka;
 7. nagły spadek nieśności.

Informujemy również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus AHSN8, który zaatakował stada drobiu hodowlanego, jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest patogenny dla ludzi.

Załączniki:
Download this file (ulotka.pdf)ulotka.pdf[ ]856 kB

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Więcej informacji: strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Kierowco pamiętaj,

zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości do zapewnienia mu stosownej pomocy i wezwania służb.
W dniu 3.12.2019 r. w  tut. Urzędzie odbyło się szkolenie zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom oraz kotom.
Najważniejszą naszą reakcją w razie wypadku powinno być zapewnienie bezpieczeństwa zwierzęciu poprzez ułożenie go w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj szybkie zawiezienie rannego czworonoga do weterynarza albo wezwanie pomocy weterynaryjnej może uratować mu życie.
W przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących na terenie m. st. Warszawy zadzwoń: Straż Miejska tel. kontaktowy 986/24h/. W przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących na terenie m. st. Warszawy zadzwoń: pracownicy terenowi Lasów Miejskich tel. kontaktowy 600 020 746 /24h/ lub 600 020 747 /24h/.

Prezentujemy publikację "Drzewa Miast. Zielony Kapitał Mazowsza", poświęconą ochronie miejskiego drzewostanu i nowym zasadom wycinki drzew.

Publikacja została wydana przez "Fundację Gwiazdka" w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:
Download this file (Zielony Kapitał Mazowsza.pdf)Zielony Kapitał Mazowsza.pdf[ ]3160 kB

https://mpwik.com.pl/view/zaklad-poludnie-jak-dbamy-o-komfort-okolicznych-mieszkancow