Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garaży.

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pok. 115, wejście C.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2014 r. do godziny 10:00.

Załączniki:
Download this file (Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.pdf)Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.pdf[Zawiadomienie o konkursie]57 kB
Download this file (Oferta na najem garażu.doc)Oferta na najem garażu.doc[Oferta na najem garażu]70 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)Regulanin konkursu.doc[Regulamin konkursu]75 kB
Download this file (Wykaz garaży do konkursu ofert.xls)Wykaz garaży do konkursu ofert.xls[Wykaz garaży]35 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzór umowy najmu garażu.doc[Wzór umowy]91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc)Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc[Załącznik nr 1]25 kB
Download this file (komunikat_o_zamknięciu_prac.pdf)komunikat_o_zamknięciu_prac.pdf[Komunikat Komisji o zamknięciu prac i wstępnym wyniku Konkursu na najem garaży]59 kB
Download this file (wynik_konkursu.pdf)Wynik konkursu[ ]37 kB