Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Nowokabackiej.