Obwieszczenie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wydaniu decyzji Nr 3/P/2010 z dnia 16.08.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego