Ogłoszenie o zarządzeniu nr 810/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Załączniki:
Download this file (Konkurs.zip)Konkurs.zip[załączniki]67 kB
Download this file (1053_2107.pdf)1053_2107.pdf[Zarządzenie]209 kB