Szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km kw. powierzchni. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm w kolorze zielono-brązowym o intensywnym zapachu rybnym.

Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.

Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.

Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy zgłosić do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.