Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia, że dnia 09.03.2016 r. zostało wydane postanowienie Nr 4/Z/WIL/2016 o pozbawieniu przymiotu strony Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Delegaturę w Dzielnicy Wilanów oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Marcina Piaseckiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sytej i ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanym_postanowieniu_Nr4-Z-WIL-2016_6733.4.pdf)obwieszczenie_o_wydanym_postanowieniu_Nr4-Z-WIL-2016_6733.4.pdf[Obwieszczenie o wydanym postanowieniu]286 kB