Dotyczy decyzji Nr 10/P/2016 z dnia 16.05.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego Ø 100mm w drodze dojazdowej do ul. Gratyny, na  dz. ew. Nr 16 z obrębu 1-06-61 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na odcinku od istniejącego hydrantu HP49743, przy dz. ew. nr 17,  do wysokości dz. ew. Nr 11/20.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_10-P-2016.docx)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_10-P-2016.docx[Obwieszenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego]42 kB