Projekt będzie udostępniany zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 4 listopada 2011 r. w pokoju nr 2018 na XX piętrze PKiN przy pl. Defilad 1 od godziny 16.00.