Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres do 3 lat garażu nr 17 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów w dniu 09.06.2016 r. został wywieszony Komunikat o Zamknięciu Prac Komisji Konkursowej oraz Wstępnym Wyniku Konkursu.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku.