Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia że w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 02.08.2017r., kompletny w dniu 17.08.2017 r. złożony przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej bez nazwy oznaczonej symbolem 37 KUD w MPZP Zawad i Kępy Zawadowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie w załączeniu.