O lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na części działek ew. nr 6 i 20 z obrębu 1-06-45 oraz części działek ew. nr 7, 6/13 i 6/12 z obrębu 1-06-46 w rejonie ul. Ruczaj na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy