Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 14.07.2009 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych   w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania   w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata  i nie dłuższy niż 10 lat Burmistrz Dzielnicy Wilanów podaje do publicznej wiadomości:
w związku z niewpłynięciem do dnia 15.11.2011 r. skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu ofert na najem garaży na najemcę garażu Nr 56 o powierzchni 16,01 m2 ze stawką czynszu netto 15,25 zł/m2 wybrano panią Dorotę Dalecką.