Urząd Dzielnicy Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku.

Szczegóły znajdują się w Uchwale nr 235/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała jest w załączniku.