Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11,
02-958 Warszawa (pok. 121 wejście B).

Dni przyjęć interesantów: poniedziałki  w godz. 8:30-15:30

Pełny tekst obwieszczenia znajduje się w załączniku.