Obwieszczenia o odmowie sprostowania własnej decyzji Nr 19/P/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji kontenerowej 15/0,4 kV na części działek nr ew. 64/z i 64/2 (dawniej działka nr ew. 64) z obrębu 1-06-87.

Obwieszczenie w załączeniu.